Výhody a podmínky členství v Klubu Taberna.

Poslání / předmět členství

Pravidelná mezioborová setkávání podnikavých lidí v Kroměříži a okolí za účelem vytváření kvalitní sítě profesionálních kontaktů a vztahů, tzv. síťování neboli networking.

Proč?

Můžete objevit nové přátele, spolupracovníky nebo i klienty a zákazníky.

Výhody členství a pravidla Klubu Taberna

 • povědomí o Vás i vašem oboru,
 • rekapitulaci vlastního podnikání,
 • možnost se krátce poradit s odborníkem,
 • možnost si domluvit individuální konzultaci,
 • možnost se prostě zeptat na to, s čím si nevíte rady,
 • dobré PR (vztahy s veřejností),
 • nové kontakty a potenciální obchod,
 • nové doporučovatele a kladné reference,
 • růst a rozvoj vašeho podnikání
 • setkávání s podobně smýšlejícími podnikavými lidmi (nebýt na to pořád sám/sama),
 • mezioborové setkávání, informovanost a pomoc,
 • inspiraci, tipy a plánování vlastního podnikání,
 • možnost vzájemného mentoringu (poradenství, konzultace, motivace),
 • trénink komunikačních a prezentačních dovedností,
 • sdílení nebo vytváření úspěšných a zdařilých akcí,
 • pohodovou atmosféru nekonkurenčního prostředí,
 • a mnoho dalšího…

Osobní přítomnost členů na pravidelných setkáních je přínosná všem zúčastněným, a proto je doporučená, ovšem není povinná. Prosím choďte včas a pokud se potřebujete ze setkání omluvit, učiňte to minimálně s 2 denním předstihem (tedy např. na pátek do středy do večera), jinak je nutné poplatek uhradit.

káva
Členové se účastní událostí za zvýhodněných podmínek

Členové jsou propagováni napříč webem

členové

Členové vidět též v seznamu členů

Jarmila Elznerová

Každý člen má na webu svůj podrobný profil s kontakty

Práva a povinnosti členů

Člen má právo za sebe poslat náhradníka ze svého oboru, pokud mu aktuální situace osobní účast znemožní.

Členové mají právo si mezi sebou i vně klubu doporučovat své produkty a služby, a tak zvyšovat jejich dobré jméno, hodnotu i kvalitu.

Členové klubu mají právo si mezi sebou domlouvat schůzky a uzavírat obchod s tím, že o počtu schůzek a výši obchodu informují správce klubu, který vede statistiku úspěšnosti členů v této oblasti.

Členové klubu mají právo mít na sebe trvale uvedené kontakty v rámci svého oboru viditelně dostupné na každém setkání každému členovi i hostům (nejlépe vizitka a leták, QR kód).

Členové klubu mají v určeném čase právo naživo prezentovat sebe a své produkty anebo služby, informovat účastníky setkání o novinkách, plánovaných událostech, zdařilých akcích a sdílet radost, co se jim povedlo nebo na co jsou patřičně hrdí, že se jim podařilo.

Členové klubu mají povinnost se účastnit organizace setkání v jednorázových funkcích zapisovatele poznámek, fotografa a případně dalších potřebných činností.

Členové klubu mají právo na individuální konzultaci komunikačních a prezentačních dovedností spolu s možností naživo představit podrobněji některé ze svých produktů nebo služeb formou 20min přednášky, ochutnávky, workshopu apod.

Členové klubu mají právo zvát hosty z různých oborů, přičemž účast hostů z již zastoupených oborů v klubu je třeba předem konzultovat skrz správce klubu s příslušným členem, který obor zastupuje a ten má právo veta ohledně ne/účasti hosta z jeho oboru.

Hosté členů mají na setkáních své místo i čas k sebeprezentaci a navázání kontaktů.

Členové mají povinnost zajistit, aby hosté rozuměli, že se nejedná o prodejní akci, ale příležitost k navazování a vytváření kontaktů s potenciálními zákazníky nebo doporučovateli jejich produktů nebo služeb.

Členové klubu mají právo se vyjadřovat k chodu i organizaci klubu TABERNA formou dotazníků na závěr každého setkání, případně e-mailem.

Klub Taberna versus člen dohodli, že v případě, že by se člen choval v rozporu se zákonem, nemravně či agresivně, anebo by se dopouštěl jiného neetického jednání, může klub na setkání nadpoloviční většinou přítomných členů rozhodnout o vyloučení člena, který se takového jednání dopustil, a to bez náhrady členského poplatku. Členství v takovém případě zaniká doručením písemného ukončení členství v klubu.

TABERNA nemá žádný závazek, povinnost nebo odpovědnost ke členům klubu smluvně, mimosmluvně nebo po jiné stránce, ani nedává záruky, a to za jakékoli služby nebo zboží poskytnuté členem klubu TABERNA nebo jeho doporučením.

Poplatky

Členství v klubu je zpoplatněno ročním členským poplatkem. 

Členové se účastní událostí za zvýhodněné poplatky.

Dobrovolný příspěvek na narozeninové dárky členům činí 100 Kč.

Uhrazené platby za členství se nevrací ani poměrnou částí.

Jak a kde setkání probíhá?

Setkání probíhají v Kroměříži. Ať již členem klubu jste nebo ne, je nutné se přihlásit elektronicky. Samozřejmě s sebou můžete vzít i další hosty. Setkání jsou spojena s dobrým jídlem, jsou organizovaná, mají jasně daný program, ale i přesto zde panuje příjemná a přátelská atmosféra.

Součástí našich podnikatelských setkání je také vystoupení některého z členů s 15 minutovou prezentací, kde se dozvíme novinky a zajímavosti z jeho oboru podnikání.

Pin It on Pinterest

Share This